De stamboomsite van de Zelvelders Dick Zelvelder (OPAZED), Gwendolyn Zelvelder Amber Zelvelder Inge@zelvelder.nl Blog

Genealogie Zelvelder

speurtocht naar het verleden


De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) bestaat uit meer dan 10.000 leden die zich bezig houden met stamboom-onderzoek. De aanleiding voor deze hobby zijn veelvuldig. Sommige leden zijn vooral op zoek naar rijke voorvaders of -moeders, in de hoop nog wat te erven. Sommige leden willen weten waarom hun kind zo slecht luistert en of dat iets te maken heeft met een overerfelijke ziekte. Maar verreweg de meeste leden hebben gewoon een drang om te weten wie hun familie is, wat ze doen of deden en waar ze zitten of hebben gezeten.

Waarom? Zult u vragen. Ach, laten we het er maar op houden dat alle genealogen gewoon nieuwsgierig zijn. Wellicht kan ik dit het beste uitleggen als ik vertel hoe ik zelf in deze hobby verzeild ben geraakt.

Mijn naam is Dirk Willem Zelvelder (Dirk naar mijn opa en Willem naar mijn vader) en gezien mijn buitennissige achternaam vroegen sommige mensen wel eens waar die naam vandaan kwam. Zonder blikken of blozen zei mijn vader altijd: 'van Russische graven en Italiaanse struikrovers!'. Dat had hij altijd gehoord en het klinkt aardig, dus waarom niet? Totdat hij op zekere dag door mijn jongste zusje werd geattendeerd op een overlijdensadvertentie van een vrouw met de meisjesnaam Zelvelder. Mijn vader vond dat erg interessant, maar vond het niet kies op dat moment er achterheen te bellen. Twee jaar later vond hij die advertentie weer eens terug en besloot erachter aan te bellen. De echtgenoot van de overleden Zelvelder was hem zeer terwille en stuurde hem een stukje toe van haar voorouders, allemaal slagers in Krommenie. Mijn vader stuurde dit nieuws rond in de familie en we vonden het allemaal wel grappig en daar bleef het bij.

Totdat ik via mijn vrouw werd gewezen op een advertentie waarin het Centraal Bureau voor de Genealogie (CBG) te Den Haag aankondigde een cursus te gaan geven voor beginnende genealogen. Ik las het een en ander en het leek me erg interessant om uit te zoeken wie nou toch die andere tak Zelvelders waren en in hoeverre die familie waren. En zo is het allemaal gekomen.


Wat doe je dan zoal?

Een genealoog is vooral veel tijd kwijt met het zoeken in archieven en het vastleggen van de gegevens die hij heeft gevonden. Over het algemeen zoekt de genealoog vooral eerst naar alle personen met zijn achternaam (in mijn geval: alle ZELVELDERs die ooit hebben geleefd en nog leven). Een dergelijk genealogisch onderzoek noemen we in vaktermen 'een genealogie in engere zin' of kortweg 'een genealogie'. Dit is de basis van veel onderzoek naar familienamen of patroniemen (Jansen, Pietersen, Klaassen). Als een genealoog dit eenmaal heeft uitgezocht, dan komt veelal het moment waarop hij ook graag wil weten wat er vanaf het oudste teruggevonden paar allemaal met het nageslacht van de familie is gebeurd. (in mijn geval: Het oudste ZELVELDER-paar is afkomstig uit 1750 en ik ben nog steeds bezig alle nazaten van dat gezin uit te zoeken).

Een volledige beschrijving van alle nazaten van een gezin of persoon, noemen we een parenteel. De parenteel en de genealogie gaan sterk uit van een ouderpaar of persoon in het verleden en werken zich dan een weg naar het heden toe.

Daarnaast is er ook een vorm van genealogie die van het heden naar het verleden zoekt en dat is de kwartierstaat. De kwartierstaat is een genealogisch onderzoek waarbij wordt gezocht naar alle voorouders van een persoon. Van de betreffende persoon wordt de vader en moeder gezicht en van die vader en moeder worden ook weer de vader en moeder gezocht, enz. Als u op papier tot en met uw overgroorouders hebt verzemeld, praat u al over 15 mensen (uzelf, uw ouders, uw grootouders en uw overgrootouders). De volgende generatie bestaat uit 16 mensen, dan uit 32 en dan uit 64, etc.

Voor de kwartierstaat is een simpele nummering bedacht: de persoon waar het mee begint is nummer 1, zijn vader nummer 2 en moeder nummer 3. Voor elke volgende generatie geldt dat de vader het dubbele nummer krijgt van zijn zoon/dochter en de moeder dat nummer plus 1 (dus opa wordt nummer 4; 2 maal het nummer van de vader, en oma wordt nummer 5). Al met al wordt de volgorde dan:

1 persoon, 2 vader, 3 moeder, 4 opa van vaders kant, 5 oma van vaders kant, 6 opa van moeders kant, 7 oma van moeders kant, 8 overgrootvader van vaders vaders kant


Daarnaast kennen we ook nog een stamreeks, dit is een korte reeks van generaties, waarbij steeds alleen de vader wordt weergegeven (in mijn geval: ikzelf, mijn vader, mijn opa, diens vader, diens vader, etc.). In kwartierstaattermen: alle nummers die machten zijn van twee: 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024, etc.

Er bestaan ook stamreeksen waarbij alleen de moeder wordt vermeldt, maar dan is de achternaam dus steeds wisselend.

Hier wilde ik het bij laten voor wat de theoretische kant van genealogie betreft. Hieronder vindt U mijn stamreeks, de genealogie van ZELVELDER, de parenteel van de stamvader van de ZELVELDERs en de kwartierstaat van mijn dochters. Tenslotte nog een index op achternaam (handig voor collega-genealogen) en wat andere gegevens en/of hulpmiddelen waar ik gebruik van heb gemaakt.


Heeft u vragen over genealogie of de NGV? Stuur dan een e-mailtje naar: webmaster@zelvelder.nl


De gegevens van de familie ZELVELDER

De genealogie in engere zin van de familie ZELVELDER
De parenteel van JOHAN SELVELDEN (1750)
De kwartierstaat van A.E. Zelvelder
De stamreeks van G.Y. Zelvelder

TERUG